โปรโมชั่น มายมิน ซี 500 มก. แถมแก้วน้ำ Mymin C 500 mg.

10 ฿250 ฿

***โปรโมชั่น(จนกว่าของแถมจะหมด)***

  • ซื้อมายมินซี 2 กล่อง แถม แก้วน้ำCentrum 1 ใบ

มายมิน ซี 500 มก. (Mymin C 500 mg.)

  • 1 กล่องมี 25 แผง (แผงละ 4 เม็ด)
  • รักษาภาวะขาดวิตามินซี
  • โรคลักปิดลักเปิด

วิธีทาน : อมให้ละลายในปากอย่างช้าๆ ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร

Clear