เดพากิน 200 มก. Depakine 200 mg

150 ฿

เดพากิน 200 มก. (Depakine 200 mg)

  • สำหรับโรคลมชัก
  • ชนิดเม็ด
  • EXP. 01/2022

2 in stock